Articles by "Văn Bằng 2 Toán"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn Bằng 2 Toán. Hiển thị tất cả bài đăng

Nội dung môn phương pháp tính gồm các phần chính như sau:
1. Xác định dạng biểu diễn của đa thức
2. Phép nội suy và áp dụng
3. Tính gần đúng giá trị hàm sơ cấp
4. Tính gần đúng nghiệm của phương trình đại số.
Các tài liệu của nhóm đi kèm 4 chủ đề trên (tương đối) đính kèm như sau. Mọi người nắm ý chính và sau đó vô thi tính toán tương tự.
Lưu ý: đây là quan điểm cá nhân chứ ko phải thầy dặn dò gì cả, nên chỉ mang tính tham khảo thôi nhé.

Link download:
Link 1 hoặc Link 2

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.