Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2022

Kiến trúc máy tính và hợp ngữ cơ bản

Kiến trúc máy tính và hợp ngữ cơ bản: Môn học kiến trúc máy tính và hợp ngữ cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản về máy tính, kiến trúc và tổ chức máy tính, kiến trúc tập lệnh, các phương pháp định địa chỉ…


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét