tháng một 2015

Giới thiệu bạn đọc bài viết có tiêu đề "Cái gì là cơ bản" của Giáo sư Lê Văn Thiêm. Hy vọng sau khi đọc bài viết này các bạn nào chưa biết thì sẽ rõ điều băn khoăn bấy lâu về tiên đề, tại sao tiên đề không chứng minh được hoặc không cần chứng minh. Bài viết này đăng trên quyển "Tuyển tập 30 năm toán học và tuổi trẻ" của Nhà Xuất Bản Giáo Dục năm 1997.Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.