Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Phương pháp gộp nghiệm của phương trình lượng giác

Trong một bài toán phương trình Lượng giác (PTLG), thông thường các kết quả nghiệm của mỗi phương trình mà chúng ta tìm được là các họ nghiệm độc lập với nhau. Các họ nghiệm này trong đại đa số các trường hợp lại là chồng chéo nhau, hoặc chứa đựng nhau, nên các kết quảcủa họ nghiệm mà chúng ta kết luận trong một bài toán PTLG thường không gọn đẹp vì chúng có các giá trị giao nhau hoặc đựng nhau. Do đó, để có một đáp số đẹp cho bài toán PTLG, chúng ta cần phải gộp (rút gọn) các nghiệm tìm được về nghiệm căn bản nhất, gọn gẽ nhất. Tuy nhiên, nhiều giáo viên phổ thông lại hay bỏ qua bước này khi dạy cho học sinh, vì thế tôi viết bài viết nhỏ này với hy vọng sẽ giúp đọc giả, các em học sinh sẽ hiểu về việc gộp nghiệm để có một đáp số đẹp khi làm toán.

Download bản đầy đủ.
Download bản đầy đủ link 2.

1 nhận xét: