Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

Một phương pháp tính e với sai số cho trước - phương pháp tính

Đây là một trong số các phương pháp tính e với sai số cho trước sử dụng công thức khai triển Taylor.


Link download pdf:
Link 1
Link 2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét