Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

Một phương pháp tính pi với sai số cho trước

Gửi mọi người tham khảo một phương pháp tính pi (trong nội dung chương trình môn Phương pháp tính)

Link download: https://drive.google.com/file/d/0BzfH_xfr9rprWUNpbFF1UFhSZkU/view?usp=sharing


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét