Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

Một phương pháp tính e với sai số cho trước - phương pháp tính

Đây là một trong số các phương pháp tính e với sai số cho trước sử dụng công thức khai triển Taylor.


Link download pdf:
Link 1
Link 2

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

Nội dung trọng tâm môn phương pháp tính

Nội dung môn phương pháp tính gồm các phần chính như sau:
1. Xác định dạng biểu diễn của đa thức
2. Phép nội suy và áp dụng
3. Tính gần đúng giá trị hàm sơ cấp
4. Tính gần đúng nghiệm của phương trình đại số.
Các tài liệu của nhóm đi kèm 4 chủ đề trên (tương đối) đính kèm như sau. Mọi người nắm ý chính và sau đó vô thi tính toán tương tự.
Lưu ý: đây là quan điểm cá nhân chứ ko phải thầy dặn dò gì cả, nên chỉ mang tính tham khảo thôi nhé.

Link download:
Link 1 hoặc Link 2

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015