Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Ví dụ viết bài toán đối ngẫu

Ví dụ viết bài toán đối ngẫu 2 (Quy hoạch tuyến tính).
[youtube src="P1PTQxnmRu4" width="680" /]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét