Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

Giải đề thi Tối ưu phi tuyến mẫu

Hướng dẫn giải đề kết thúc môn học lý thuyết tối ưu phi tuyến


Bài giải:1 nhận xét: