Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2022

Thiết kế cơ sở dữ liệu với MS-SQL Server

Thiết kế cơ sở dữ liệu với MS-SQL Server: Quản lý cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server được Gioi.Net hướng dẫn nhằm giúp những người quản lý IT, các quản trị cơ sở dữ liệu, nhà phát triển cơ sở dữ liệu, những người tích hợp các hệ thống và các chuyên viên tư vấn theo kịp các tính năng mới quan trọng nhất trong SQL server.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét