Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2022

Nhập môn lập trình giải thuật cơ bản

Nhập môn lập trình giải thuật cơ bản: Học xong khóa học này, các bạn sẽ có hành trang để tự giải các bài toán ở lớp với mức độ nhập môn. Học được tư duy viết chương trình có tính tái sử dụng, có tính mở rộng, dễ dàng chỉnh sửa khi các yếu tố của bài toán thay đổi. Có khả năng tự học thêm và tự tin khi tiếp cận ngôn ngữ lập trình mới.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét