Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

Giải các bài tập 1, 2 trang 32 môn giải tích phức

Giải các bài tập 1, 2 trang 32 môn giải tích phức (thầy Lê Hoàn Hóa).
Các bạn xem tham khảo nhé.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét