Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Tin học

đồ họa với matlab
giáo trình activinspire studio
giáo trình autocad - nxb hà nội
giáo trình hướng dẫn sử dụng photoshop
hướng dẫn lập trình android
hướng dẫn sử dụng norton antivirus và mcafee viruscan
hướng dẫn thiết kế và lập trình plc
kỹ thuật dựng và xem phim trên máy tính
lập trình hướng đối tượng với c++
lập trình pascal - bùi việt hà - tập 1
lập trình pascal - bùi việt hà - tập 2
lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp
network - kỹ thuật mạng máy tính - hồ hoàng việt
quản lý cơ sở dữ liệu với microsoft sql server 2005
sử dụng autocad 2008 tập 2
thiết kế game trong 3ds max
thiết kế mô hình 3 chiều với mechanical desktop
thiết kế trang web bằng frontpage 2003
tìm lại password và phương pháp phục hồi an toàn dữ liệu
tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin
trí tuệ nhân tạo - nxb khoa học kỹ thuật
tự học lập trình pascal - bùi việt hà - tập 2
tự học nhanh và hiệu quả sql server 7.0
tự học thiết kế trang web bằng vb script
virus - cách phục hồi và phòng chống

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét