Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Cờ tướng

trung pháo đối quy bối pháo - tập 2
trung pháo đối quy bối pháo - tập 1
tiên nhân chỉ lộ - tập 2
tiên nhân chỉ lộ - tập 1
thuận pháo hiện đại và cổ điển - tập 2
thuận pháo hiện đại và cổ điển - tập 1
thế trận pháo đầu đối bình phong mã hiện đại - tập 2
thế trận pháo đầu đối bình phong mã hiện đại - tập 1
sách cờ thế
pháo đầu đối phản công mã - tập 2
pháo đầu đối phản công mã - tập 1
pháo đầu đối đơn đề mã - tập 2
pháo đầu đối đơn đề mã - tập 1
pháo đầu đối bình phong mã - tập 1
ngũ thất pháo đối bình phong mã
cờ thế tinh hoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét