Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Toán học

bài dịch đại số giao hoán
bài dịch đại số trừu tượng
bài giảng hình học xạ ảnh
bài giảng toán cao cấp - trần văn vịnh
bài tập hình học sơ cấp
bài tập hình học vi phân – đoàn quỳnh
chuỗi và phương trình vi phân - đh bách khoa hà nội
curves and surfaces
đại số hiện đại và những ứng dụng
đại số và hình học giải tích - nguyễn đình trí
giáo trình hình học
Giáo trình quy hoạch tuyến tính - ts. nguyễn phú vinh
giáo trình toán rời rạc ứng dụng trong tin học
hình học vi phân - andrew pressley
phép tính giải tích một biến số - nguyễn đình trí
phép tính giải tích nhiều biến số - nguyễn đình trí
số học - đậu thế cấp
số luận - đinh công chủ
sơ lược đại số giao hoán - ngô bảo châu
sự trừu tượng của đại số tuyến tính
tổng hợp tài liệu của thầy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét