Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Chứng minh $\sin x +\sin3x+\sin5x+\sin7x=4\sin4x\cos2x\cos x$

Đề:
Chứng minh rằng \[\sin x +\sin3x+\sin5x+\sin7x=4\sin4x\cos2x\cos x\]
 
Giải:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét